Den kände artist som åtalats för misshandel är känd för de flesta. Så fungerar det numera. Vill man så kan man utan större problem snoka rätt på vem den omskrivne är. Likafullt tycker jag det är trams när Nyheter24 - som enda svenska media - går ut med artistens namn. Den förklaring de ger är dessutom hyckleri på högsta nivå:

Vi menar att brottets natur är så pass allvarlig och intresset av att få in kompletterande vittnesmål och bevisning från allmänheten så pass stort att det är angeläget att namnge honom så att denna information når en bred allmänhet.

Medielandskapet i dag är dessutom ett annat. Googlar man xxx xxx:s (den misstänktes namn) artistnamn yyy får man snabbt reda på att han är identisk med den omtalade "Artisten".

För det första: Varför skulle fler vittnen plötsligt höra av sig om de får veta namnet på den misstänkte? "Åh fan, det var alltså XXX vi såg misshandla. Då måste vi höra av oss till polisen och berätta". Hur ska man kunna googla efter den misstänktes artistnamn utan att veta namnet på artisten? Visst, det går ju bra att sitta och söka på måfå. Hade jag inte vetat vem den åtalade är hade jag dock inte börjat att söka på just hans namn, så mycket kan jag säga.

Nyheter24 är en ny sajt. Man vill givetvis positionera sig och göra sig ett namn. Sättet man väljer att göra det på är dock billigt och cyniskt. Allra värst är att man inte står för det utan istället hittar på 2008 års mest krystade förklaring.